Cihangir Oda Arkadaşı - Kısa Dönemli (1 seneye kadar)

Türkiye / İstanbul
Bu ilan zaman aşımına uğramış veya durdurulmuş.